Za izkazano podporo se iskreno zahvaljujemo podjetju EFAFLEX INŽENIRING d. o. o., Ljubljana; Vsem, ki ste nam namenili del dohodnine; ....

Program soomogočajo

Program in delovanje Humane, združenja svojcev pri skrbi za mentalno zdravje sofinancira FIHO. Stališča Humane, združenja svojcev, ne izražajo stališč FIHO.